ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
   
Home 5 สิงหาคม 2563 วินัยดี มีวิชาเป็นเลิศ เทิดชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อใช้งาน
 
  Username
 
  Password
 
   
 
 
 
     
 
Login วันนี้
  ครู : ผู้บริหาร : เจ้าหน้าที่    
  วันที่ 5 สิงหาคม 2563
 
 • กฤตพรต นาคะ (24)
   09:27
 • โสภิตชา นกทอง (133)
   09:12
 • กนกวรรณ ศรีดวงแด้ว (341)
   08:59
 • นิสันต์ ถาเต็ม (233)
   08:53 ; 10:07
 • พิราอร เทียนศรี (246)
   08:49
 • เนาวรัตน์ นิลจันทร์ (10639)
   08:35
 • วัชรินทร์ เข้มสกุล (3222)
   07:50
 • เลิศศักดิ์ ทองโต (512)
   06:07
 •  
   
    Top 10 Login ครู:เจ้าหน่าที่
   
 • เนาวรัตน์ นิลจันทร์ [10639]
 • อารมณ์ จันทสุข [4187]
 • สะไบแพร รอดห้อย [3275]
 • วัชรินทร์ เข้มสกุล [3222]
 • อรนงค์ เหง้าสีไพร [3074]
 • สุพรรษา สีมาพันธุ์ [2955]
 • วราภรณ์ วรรณทอง [2756]
 • บุญเนือง แก้วมณี [2671]
 • นิพนธ์ แก้วเกิด [2099]
 • พรทิพย์ ถนอมไทย [1784]
 •  
       
  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
  Programmer & admin : ครูบุญเนือง แก้วมณี